Sayfada burdasınız Bizim hakkımızda / Amacımız, Hedefimiz

Amacımız, Hedefimiz

Berlin Aile Planlama Merkezi – BALANCE, yaş, köken, dini eğilim, statü, engelli, cinsel kimlik ve cinsel yönelim farkı gözetmeksizin, herkes için etkili sağlık hizmetleri sunmaktadır. Bu, tıbbi bakım hizmetlerinin yanı sıra, önleyici ve sağlığı destekleyen bireysel kaynakları ve cinsel özerklik hakkını da içinde barındırmaktadır.
Değişik alanlarda çalışan uzmanlardan oluşan bir ekip, asgari düzeyde ve çeşitliliğe duyarlı bir tutum çerçevesinde, her kesi bireysel ihtiyaçları konusunda desteklemektedir. Aile Planlama Merkezi FPZ, bilgi ve açıklamalar konusunda toplumsal bir sorumluluk taşır; aile planlaması, cinsellik ve birlikte yaşama konularında uzmanca teşvikler sunar.