Bạn đang ở trang này: Trang chủ / Chúng tôi cung cấp / Các chương trình giáo dục tình dục theo nhóm

Các chương trình giáo dục tình dục theo nhóm

Chúng tôi có những chương trình phù hợp với tuổi tác dành cho học sinh từ lớp 3 đến tuổi vị thành niên, những chương trình này trực tiếp tạo điều kiện cho trẻ em và thanh thiếu niên xử lý các nhu cầu những thông tin đặc trưng.
Chúng tôi làm việc có sự phân biệt giới tính, trong các nhóm lẫn lộn các giới tính hoặc từ lớp 5 trở lên là nhóm đồng giới tính với các lớp học sinh phổ thông, học nghề, với nhóm người làm công tác giải trí trong thời gian rỗi cho thanh thiếu niên.
Hàng năm có hơn 300 nhóm từ lớp 3 cho đến lớp 13 của các trường phổ thông, dạy nghề và các trường có trọng điểm khắc phục những hạn chế khác nhau (hạn chế của học sinh), tham gia những cuộc tư vấn giáo dục tình dục theo nhóm.