Bạn đang ở trang này: Chúng tôi xin giới thiệu

Khuyên bảo, giúp đỡ, thông tin- tất cả cùng chung một nhà

Trung tâm kế hoạch hóa gia đình BALANCE làm một cơ sở vừa tư vấn vừa giúp đỡ về mặt y tế. Với phương thức tư vấn phối hợp và cung ứng trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình, quyền tự quyết về tình dục và các mối quan hệ, thì hiện nay Trung tâm kế hoạch hóa gia đình của chúng tôi là duy nhất ở Berlin, bởi BALANCE có sự kết hợp giữa các liên ngành gồm có tư vấn tâm lý, giáo dục giới tính, chăm sóc phụ khoa.

Chúng tôi thay đổi địa điểm

Ergänzende Information

Cập nhật về tình hình dịch Corona

  • Tất cả du khách phải đeo khẩu trang FFP2 khi vào trung tâm của chúng tôi.
  • Người đi cùng chỉ được cùng đi trong những trường hợp đặc biệt tuyệt đối và phải đăng ký trước qua điện thoại (đặt lịch hẹn).
  • Một số hoạt động của chúng tôi được tổ chức theo các quy định đặc biệt về an toàn vệ sinh, một số hoạt động khác sẽ được thực hiện dưới dạng trực tuyến.