+49 30 / 236 236 80balance@fpz-berlin.de

Bạn đang ở trang này: Chúng tôi xin giới thiệu

Khuyên bảo, giúp đỡ, thông tin- tất cả cùng chung một nhà

Trung tâm kế hoạch gia đình “Thăng Bằng“ làm một cơ sở vừa tư vấn vừa giúp đỡ về mặt y tế. Với phương thức tư vấn phối hợp và cung ứng trong lĩnh vực lập kế hoạch gia đình và tình dục thì hiện nay Trung tâm kế hoạch gia đình này là độc đáo nhất trong các tiểu bang mới. Theo truyền thống của các Trung tâm kế hoặch gia đình ở các tiểu bang cũ, và dưới sự chỉ đạo của „Thăng bằng“, có sự cộng tác liên ngành giữa Trung tâm kế hoach gia đình và Phòng tư vấn về việc chửa đẻ, được thực hiện bởi một đội ngũ đa chuyên nghiệp gồm có các nhà tâm lý học, nhà trị liệu, bác sỹ phụ khoa, người làm công tác xã hội, nhà giáo dục tình dục, y tá, hộ lý và người đỡ đẻ.

Ergänzende Information

Cập nhật về tình hình dịch Corona

  • Tất cả du khách phải đeo khẩu trang FFP2 khi vào trung tâm của chúng tôi.
  • Người đi cùng chỉ được cùng đi trong những trường hợp đặc biệt tuyệt đối và phải đăng ký trước qua điện thoại (đặt lịch hẹn).
  • Một số hoạt động của chúng tôi được tổ chức theo các quy định đặc biệt về an toàn vệ sinh, một số hoạt động khác sẽ được thực hiện dưới dạng trực tuyến.