Sayfada burdasınız Anasayfa / Projeler / "Göçmen Kadınların Sağlık Hizmetlerinin...

"Göçmen Kadınların Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi" Projesi

Projenin içeriğini, değişik alanlardaki uzmanların, göçmen kadınların için asgari ve eşit bir düzeyde yürüttükleri, sağlık bakımları ve ihtiyaçları oluşturmaktadır.
Çalışmalarımızın merkezini, göçmen kadınların cinsel, üreme ve zihinsel sağlıkları oluşturmaktadır.
Çalışanlar, dil ve kültür aracıları yardımıyla seyyar danışmanlık hizmetleri sunmaktalar; cinsel ve üreme sağlığı ve bunların haklarına yönelik bilgiler sunmakta; göçmen kadınların bireysel sorularına cevap vermekte ve bunların tümünü sağlık sistemine aktarmaktadırlar. Böylelikle, Almanya'daki kadın hakları, Alman sağlık sistemi; özel muhatap kişiler ve konuyla ilgili danışma merkezleri hakkında hem bireysel hem de grup danışmanlığı şeklinde bilgiler edinmek mümkündür.