Bạn đang ở trang này: Trang chủ / Chúng tôi cung cấp / Trải nghiệm chạy trốn đi tị nạn và di cư

Trải nghiệm chạy trốn đi tị nạn và di cư

Trải nghiệm chạy trốn đi và di cư đóng một vai trò trung tâm trong việc nhập vào và đối xử với hệ thống sức khoẻ. Trung tâm kế hoạch gia đình BALANCE hỗ trợ việc cung ứng sức khoẻ cho các phụ nữ tị nạn và gia đình của họ thông qua các dự án "Cải thiện chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ tị nạn" và "Phụ nữ mang thai và bà mẹ từ tất cả các trại tị nạn ở Berlin". Những dự án này tạo điều kiện cho những phụ nữ tị nạn được nhập vào hệ thống sức khoẻ một cách có sự cảm thông cho sự di trú và chạy trốn của họ cũng như qua sự giúp đỡ về ngôn ngữ, nhằm mục đích nâng cao sức khoẻ toàn diện và phòng ngừa.
Dựa trên phương pháp „ Quyền tự chủ“ chúng tôi tư vấn về các chủ đề xoay quanh sức khoẻ phụ nữ, bạn đời, tình yêu, tình dục và đồng thời cung cấp thông tin về các quyền lợi và cơ hội để tăng cường quyền tự quyết của phụ nữ. Với sự trợ giúp của các nhà ngôn ngữ và văn hóa học, chúng tôi làm việc cụ thể với từng nhóm đối tượng và đồng cảm về văn hóa cũng như trong các trại tị nạn ở Berlin và ở tại Trung tâm kế hoạch gia đình BALANCE. Đội ngũ của chúng tôi có tính liên ngành và có thể trợ giúp về giáo dục y tế và giới tính cũng như các vấn đề tâm lý - xã hội. Sau đây quý vị có thể đọc phần mô tả dự án chính xác.