+49 30 / 236 236 80balance@fpz-berlin.de

Bạn đang ở trang này: Trang chủ / Chúng tôi cung cấp / Trải nghiệm chạy trốn đi tị nạn và di cư

Trải nghiệm chạy trốn đi tị nạn và di cư

Trải nghiệm chạy trốn đi tị nạn và di cư đóng một vai trò trung tâm trong việc nhập vào và đối xử với hệ thống sức khoẻ. Trung tâm kế hoạch gia đình Thăng Bằng hỗ trợ việc cung ứng sức khoẻ cho các phụ nữ chạy trốn đi tị nạn và gia đình họ bằng các đồ án như „Cải thiện việc cung ứng sức khoẻ phụ nữ chạy trốn đi xin tị nạn“ và „Phụ nữ có chửa và các bà mẹ từ tất cả các trại tị nạn Béc lin“. Những đồ án này tạo điều kiện cho những phụ nữ đã chạy trốn đi tị nạn được nhập vào hệ thống sức khoẻ một cách có sự cảm thông cho sự di trú và chạy trốn của họ cũng như qua sự giúp đỡ về ngôn ngữ, nhằm mục đích nâng cao sức khoẻ toàn diện và phòng ngừa.
Dựa trên phương pháp „Học tự làm chủ mình“ chúng tôi tư vấn về các chủ đề xung quanh sức khoẻ phụ nữ, bạn đời, tình yêu và tình dục und chỉ dẫn về quyền và các cách làm mạnh quyền tự chủ phụ nữ. Với sự giúp đỡ của các phiên dịch và những người làm môi giới văn hoá, chúng tôi làm việc phù hợp với đặc thù từng nhóm người, một cách mẫn cảm về văn hoá, vừa tìm tòi trong các trại tị nạn Béc lin, vừa ở tại Trung tâm kế hoạch gia đình Thăng Bằng. Đội ngũ của chúng tôi là từ các liên ngành, có thể giúp đỡ về các vến đề tâm lý xã hội cũng như giáo dục tình dục và vấn đề y tế. Sau đây quý vị có thể đọc phần mô tả đồ án chính xác.