Bạn đang ở trang này: Chúng tôi xin giới thiệu / Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm các chuyên gia từ lĩnh vực y tế, tâm lý học, giáo dục và hành chính.
Khi làm việc chúng tôi giữ tôn trọng những khúc mắc, câu hỏi của khách, hỗ trợ họ trong quá trình tự quyết định. Phong cách làm việc của chúng tôi được nổi bật rõ qua sự liên tục đào tạo bổ túc, giám sát đều đặn của cấp trên và thái độ cơ bản ý thức được sự đa dạng của khách hàng. Ban lãnh đạo với những đại diện thể chế tham mưu và hỗ trợ trung tâm trong các vấn đề chiến lược và nguyên tắc.