Bạn đang ở trang này: Trang chủ / Liên hệ / Liên lạc

Địa chỉ

Familienplanungszentrum BALANCE
Mauritiuskirchstraße 3
10365 Berlin - Lichtenberg/Friedrichshain

Điện thoại

+49 30 2362368-0

Fax

+49 30 2362368-80

E-mail

[E-Mail anzeigen]

Trang web

www.fpz-berlin.de
Văn phòng chúng tôi ở gần bến U/S Frankfurter Allee. Quý vị có thể đi tàu điện M 16 hoặc M 13 cũng đến nơi được.
Không có vật cản chắn cửa ra vào

Menu phụ

Ergänzende Information

Giờ mở cửa và hẹn gặp

Giờ mở cửa và hẹn gặp

Thứ hai và thứ sáu: 9-14 giờ Thứ ba và thứ năm: 11-18 giờ Thứ tư: 15-19 giờ

Tất cả du khách phải đeo khẩu trang FFP2 khi vào trung tâm của chúng tôi.
Người đi cùng chỉ được cùng đi trong những trường hợp đặc biệt tuyệt đối và phải đăng ký trước qua điện thoại (đặt lịch hẹn).