+49 30 / 236 236 80balance@fpz-berlin.de

Bạn đang ở trang này: Chúng tôi xin giới thiệu / Năng lực chuyên môn liên ngành

Năng lực chuyên môn liên ngành:

Chúng tôi chỉ dẫn và tư vấn quý vị về các chủ đề xoanh quanh sức khoẻ, tình dục, tránh thai, thai ghén, phá thai và việc chung sống của các lứa đôi.
Chúng tôi thực hiện việc bỏ thai bằng thuốc hoặc qua phẫu thuật trong toà nhà của chúng tôi.
Các cộng tác viên của chúng tôi đều có nghĩa vụ giữ bí mật. Nếu muốn thì có thể tư vấn vô danh.
Chúng tôi thu lệ phí cho sự tham gia tư vấn cũng như quý vị phải đóng góp tiền chi phí cho những dịch vụ tư vấn nhất định (như tư vấn riêng từng người, tư vấn cho một đôi hay nhóm).
Nếu có nhu cầu chúng tôi cũng hỗ trợ quý vị qua việc cộng tác với văn phòng giúp đỡ y tế cho người tị nạn và Dịch vụ phiên dịch cộng đồng Béc lin, cũng như chỉ cho các dịch vụ bổ sung khác.
Các thông tin ban đầu, tài liệu và dịch vụ được viết bằng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu.