Bạn đang ở trang này: Chúng tôi xin giới thiệu / Năng lực chuyên môn liên ngành

Năng lực chuyên môn liên ngành:

Chúng tôi chỉ dẫn và tư vấn quý vị về các chủ đề xoanh quanh sức khoẻ, tình dục, tránh thai, thai ghén, phá thai và mối quan hệ của các lứa đôi.
Chúng tôi thực hiện việc phá thai bằng thuốc hoặc hút nạo thai trong tại tòa nhà của chúng tôi.
Nhân viên của chúng tôi đều có nghĩa vụ giữ bảo mật. Nếu muốn thì có thể tư vấn ẩn danh.
Chúng tôi thu lệ phí tham gia cho những dịch vụ tư vấn nhất định (tư vấn cá nhân, tư vấn cặp đôi hay nhóm) và các dịch vụ y tế.
Nếu có nhu cầu chúng tôi cũng hỗ trợ quý vị qua việc cộng tác với văn phòng giúp đỡ y tế cho người tị nạn và Dịch vụ phiên dịch cộng đồng Béc lin, cũng như chỉ cho các dịch vụ bổ sung khác.
Các thông tin ban đầu, tài liệu và dịch vụ được viết bằng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu.