Bạn đang ở trang này: Trang chủ / Dự án / Đồ án „Cà phê Bà đỡ đẻ“ dành cho phụ nữ có trải...

Đồ án „Cà phê Bà đỡ đẻ“ dành cho phụ nữ có trải nghiệm chạy trốn đi tị nạn:

Trung tâm kế hoạch gia đình đã tiếp cận những phụ nữ mang thai có nguồn gốc khác nhau thông qua các dịch vụ y tế hiện có. Qua công việc này chúng tôi nhận thấy rằng những điều kiện để mang lại cho trẻ em một khởi đầu tốt trong cuộc sống là khó khăn đối với một số nhóm phụ nữ di cư và tị nạn và những nhóm này ngày càng tăng sự hoang mang và có nhiều câu hỏi về mang thai, sinh nở, chăm sóc trẻ em và mong muốn được giúp đỡ.
Với dự án này, chúng tôi cung cấp hỗ trợ thông qua tư vấn tiếp cận cộng đồng trong các trại tị nạn và trại trung chuyển cũng như nhóm „Cà phê Bà đỡ đẻ“ vào các ngày thứ sáu hàng tuần trong trung tâm của chúng tôi.
Một nữ hộ sinh và một nhân viên xã hội hoạt động trong dự án này.