+49 30 / 236 236 80balance@fpz-berlin.de

Bạn đang ở trang này: Trang chủ / Dự án / Đồ án „Cà phê Bà đỡ đẻ“ dành cho phụ nữ có trải...

Đồ án „Cà phê Bà đỡ đẻ“ dành cho phụ nữ có trải nghiệm chạy trốn đi tị nạn:

Qua những dịch vụ y tế hiện có Trung tâm kế hoạch gia đình đạt được nhiều phụ nữ có chửa từ các nguồn gốc khác nhau. Qua công tác này chúng tôi nhận thấy rằng những điều kiện để tạo điều kiện cho con em mình dễ dàng hoà nhập vào cuộc sống còn khó khăn đối với một số nhóm phụ nữ di cư và chạy đi tị nạn nhất định, và chúng tôi thấy rằng, các nhóm này ngày càng có sự hoang mang và có nhiều câu hỏi về thai ghén, sinh nở và nuôi con và muốn được giúp đỡ.
Với đồ án của này chúng tôi giúp đỡ bằng cách tư vấn tại các trại tị nạn và trại tiếp nhận khẩn cấp cũng như chúng tôi có quán „Cà phê Bà đỡ đẻ“ mở cửa vào các thứ sáu trong trung tâm của chúng tôi.
Trong đồ án này có một bà đỡ đẻ và một nữ sư phạm xã hội đang hoạt động