شما در اینجا هستید در باره ما

مشاوره، کمک و اطلاعات – همه زیر یک سقف

مرکز برنامه ریزی خانواده – بلانس (تعادل) یک مرکز است که در آن مشاوره و همچنین کمک پزشکی ارائه می شود. با پلان یکپارچگی مشاوره و مراقبت در بخش برنامه ریزی خانواده و تمایلات جنسی مرکز برنامه ریزی خانواده در حال حاضر در ایالات فدرال جدید یگانه است. به تعقیب از سنت مراکز برنامه ریزی خانواده در ایالات قدیمی فدرال، در زیر سقف بلانس یک همکاری انضباطی کامل مرکز برنامه ریزی خانواده و مشاوره بارداری – توسط یک تیم چند حرفه ای روانشناسان، معالجان متخصص زنان و زایمان، مدد کاران اجتماعی، مربیان جنسی، پرستاران، دستیاران پزشکی، ماما ها عملی می شود.

ما اسباب کشی میکنیم