شما در اینجا هستید صفحه اصلی / پیشنهادات ما / تجربه مهاجرت و پناهندگی

تجربه مهاجرت و پناهندگی

تجربه مهاجرت و پناهندگان نقش اساسی در دستیابی و برخورد با سیستم درمانی دارد. مرکز برنامه ریزی خانواده بلانس از طریق پروژه های "بهبود مراقبت بهداشتی برای زنان پناهنده" و "زنان باردار و مادران از اقامتگاه های برلین"، از خدمات درمانی زنان پناهنده و خانواده های آنها پشتیبانی می کند. این پروژه ها به زنان پناهنده یک دسترسی حساس به پناهنده همچنین محافظت زبانی به سیستم بهداشت و درمان به هدف ارتقاء و پیشگیری جامع سلامت را ممکن می سازد.
براساس رویکرد توانمندسازی، ما در مورد موضوعات مربوط به سلامت زنان، مشارکت، عشق و تمایلات جنسی توصیه می کنیم و اطلاعاتی در مورد حقوق و فرصت های تقویت خودمختاری زنان ارائه می دهیم. با کمک واسطه زبان و فرهنگ، ما به صورت گروهی خاص و حساسیت به فرهنگ، هم در زمینه دسترسی در محل اقامتگاه برلین و هم در مرکز برنامه ریزی خانواده بلانس کار می کنیم. تیم های ما بین رشته ای هستند و می توانند در زمینه های پزشکی، آموزش مسائل جنسی و مسائل روانی اجتماعی کمک کنند. توضیحات دقیق پروژه ها را می توانید در زیر بخوانید.