شما در اینجا هستید صفحه اصلی / پیشنهادات ما / از مرد به مرد

از مرد به مرد

موضوعات اصلی در مشاوره می تواند باشد....
  • تمایلات جنسی: رابطه جنسی رضایت بخش، هویت جنسی، مشکلات جنسی، بی میلی، اعتیاد جنسی، اختلال نعوظ، انزال زودرس، بیرون آمدن و غیره
  • مشارکت : مجرد بودن، جستجوی شریک، درگیری های مشارکت، برخورد با جدایی و غیر
  • تنظیم خانواده: سؤالات در مورد آرزوی فرزند داشتن، پدر شدن، پدر بودن، تغیرات در مشارکت به عنوان پدر، دوران بارداری، ختم بارداری، پیشگیری از بارداری، استریل کردن، زندگی در خانواده با فرزاندن که از والدین مختلف هستند یا خانواده با والدین همجنس و غیره
ما همچنین در جستجوی گروه مناسب آقایان از شما پشتیبانی می کنیم واطلاعات در مورد پیشکش های خاص برای آقایان ارائه می دهیم.