شما در اینجا هستید صفحه اصلی / پیشنهادات ما / پیشکش های گروهی آموزش مسائل جنسی

پیشکش های گروهی آموزش مسائل جنسی

از کلاس سه تا بزرگسالی ما رویداد های متناسب با سن ارائه می کنیم که کودکان و نوجوانان را قادر می سازند در تماس مستقیم با نیاز های اطلاعاتی خاص مقابله کنند. ما در گروه های جنسیت متفاوت مخلوط و از کلاس پنچ در گروه های همجنس در مدرسه، کارآموزان و گروه های کار اوقات فراغت جوانان کار می کنیم.
همه ساله بیش از 300 گروه از کلاس های 3-13 مدارس اصلی، مدارس حرفه ای و مدارس با تمرکز ویژه بر روی اختلات مختلف در مشاوره شرکت می کنند.