شما در اینجا هستید در باره ما / تیم ما

تیم ما

ما یک تیم از بخش های پزشکی، روان شناسی، آموزش و پرورش و اداره هستیم. در مورد کار ما صدق می کند: ما به مشتریان خود با سؤالات و مشکلات آنها احترام می گذاریم، آنها را در فرایند تصمیم گیری آنها پشتیبانی می کنیم. نگرش آگاهانه به تنوع، نظارت منظم آموزش مداوم سبک کار ما را شکل میدهد.هئیت مدیره با نمایندگان نهادی خود در زمینه مسائل استراتژیک مشاوره و از این مرکز پشتیبانی می کند.