شما در اینجا هستید صفحه اصلی / پیشنهادات ما / آموزش مسائل جنسی

آموزش مسائل جنسی

در رویداد های ما به کودکان و نوجوانان اطلاعات در مورد بدن خود، دوستی، عشق، رابطه جنسی، مشارکت و سلامتی در یک محیط قابل اعتماد و محافظت شده ارائه می شود. توسط محرومیت ارزیابی و انتقاد علاقه به مباحث شخصی شما می تواند در سطح شخصی صورت بگیرد. اصل کار مشاوره ما توجه آگاهانه به تنوع کودکان و نوجوانان و واقعیت زندگی آنها است. هدف ما این است که کودکان و نوجوانان را قادر سازیم که به طور مستقل عمل کنند و بلوغ هویت جنسی مثبت خود را همراهی کنند.
ما همچنین به طور مرتب شام های والدین در مراکز مهدکودک و مدارس در مورد جوانب رشد روانی و بلوغ پیشکش می کنیم.