شما در اینجا هستید صفحه اصلی / پیشنهادات ما / پزشکی

پزشکی

خدمات مشاوره ای و خدمات پزشکی

برای ما، توصیه جامع، به معنای انتقال اطلاعات در مورد حوادث جسمی، توضیح روش های مختلف درمانی پزشکی و در نتیچه تقویت منابع فردی است. مشارکت فعال مشتری برای ما مهم است، حمایت از افراد همراه ممکن است.
ما اتاق های پشتیبانی مدرن بدون مانع، اتاق عمل سرپایی و اتاق بهبودی داریم.

تنوع خدمات ما

  • مشاوره و مراقبت در مورد پیشگیری از بارداری
  • ختم جراحی/ داروی سرپایی بارداری
  • مشاوره در مورد تمایل به بچه دار شدن، بارداری، تولد و شیردهی
  • مراقبت از بارداری برای زنان بدون بیمه
  • مشاوره و دوره های آموزشی " مربوط به تولد" (به زبان های مختلف)
  • درمان عفونت مزمن/حاد یا ناراحتی دستگاه تناسلی
  • معاینات احتیاطی سرطان
  • مشاوره روان تنی (از جمله موارد دیگر در مورد مشکلات جنسی، شکایات مزمن/درد)
  • مشاوره و مراقبت زنان با کاهش تحرک و برای زنان دارای ناتوانی در یادگیری مشاوره و مراقبت زنان در مورد (Female Genital Mutilation_Cutting –FGM_C ) مثله کردن دستگاه تناسلی _ختنه جنسی
  • مشاوره در مورد پرده بکارت

محیط مدرن در پزشکی

بلانس مخفف برای تقاضای اطلاعات مسؤلیت پذیری، مشارکت و برخورد مطمئن با تمایلات جنسی است. ما اتاق های معاینه مدرن و بدون مانع و اتاق عمل سرپایی با بخش بهبودی داریم.استاندارد های ما مطابق به نیاز های فعلی و دانش پزشکی است. در مراقبت های پزشکی، ما نیاز به همان "مقدار کم دارو تا حد امکان" را با نیاز " به امنیت بیشتر از حد ضرورت" پیوند می دهیم. مشارکت فعال مشتری برای ما مهم است، حمایت افراد همراه ممکن و مطلوب است.