شما در اینجا هستید صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه " کافه ماماها" برای زنان دارای...

پروژه " کافه ماماها" برای زنان دارای تجربه فرار

مرکز برنامه ریزی خانواده از طریق پیشکش های پزشکی موجود خود به زنان باردار با منشاء مختلف رسیده است. از این کار می دانیم که پیش نیاز های لازم برای شروع زندگی خوب به کودکان برای برخی از گروه های مهاجر و زنان پناهنده دشوار است و عدم اطمینان و سؤالاتی در مورد بارداری، زایمان و مراقبت از کودکان وجود دارد و حمایت در این گروه ضروری است.
با پروژه خود از طریق مشاوره در زمینه دسترسی در اقامتگاه های اضطراری و اقامتگاه های مشترک و همچنین یک کافه ماما ها در روز های جمعه در مرکز پشتیبانی ارائه می کنیم.
در این پروژه یک ماما و یک مددکار اجتماعی فعالیت دارند.