شما در اینجا هستید صفحه اصلی / پروژه ها / پروژه "بهبود مراقبت های بهداشتی برای زنان...

پروژه "بهبود مراقبت های بهداشتی برای زنان پناهده"

این پروژه مراقبت های بهداشتی و نیاز های زنان را به صورت جامع، بین رشته ای و سطح پایین آغاز می کند. در مرکز کار سلامت جنسی، باروری و روانی زنان پناهنده قرار دارد.
کارکنان با کمک واسطه زبان و فرهنگ مشاوره سیار ارائه می دهند، اطلاعات راجع به سلامت جنسی، باروری و حقوق ارائه می کنند، به سؤالات فردی زنان پناهنده پاسخ می دهند و آنها را در سیستم بهداشتی انتقال می دهند. به این ترتیب اطلاعات مربوط به حقوق زنان در آلمان، سیستم بهداشتی درمانی آلمان و افراد ویژه تماس و مراکز مشاوره می تواند به صورت جداگانه و به شکل مشاوره گروهی صورت گیرد.